Home » Satira » Shot

Shot

Giuseppe La Micela

Vignettista per Italia News 24